Hagyományos újévi köszöntő Balatonamádiban

balaton.vehir.hu 2019. 01. 05. 20:04

Balatonalmádi, 2019. január 05., szombat - A Vörösberényi Magtárban tartották a település hagyományos újévi köszöntőjét.

 Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy a város dinamikusan fejlődött a tavalyi évben, a beruházások, a kulturális rendezvények és a turizmus tekintetében is kiemelkedő teljesítményt tapasztalhattunk. Mind ez köszönhető hazánk biztonságának, fejlődésének, a településeink és az egyének gazdagodásának, nagyon reméljük, hogy ez a kedvező folyamat az idei évben is jellemző lesz az országban és itt a Balaton környékén is. Külön köszönet illeti Kerényi Imrét, akinek köszönhetően színvonalas programfűzérek jellemezték a várost, itt a vörösberényi város részben a Magtár és a Kolostor épületeiben, sajnos ő már nem lehet közöttünk. Kívánom, hogy 2019-ben is töretlen legyen a város fejlődése, tartalmas programokkal és rendezvényekkel, beruházásokkal és akkor Balatonalmádi a jövőben különleges városi státuszt fog betölteni - fogalmazott az államtitkár.

 Az est során elhangzott Weöres Sándor Újévköszönő című verse a Vörösberényi Általános Iskola diákjainak előadásában, valamint Kővári Péter orgonaművész XVII. századi orgonára írt dallamok és Szombathy Gyula színművész újévköszöntő verses összeállítása.

Keszey János polgármester ünnepi beszéde:

Boldog új évet kívánok kedves mindannyiuknak! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, ide a a volt Magtár épületébe a 2019-es újévi fogadásra.

Külön tisztelettel köszöntöm: dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnket, dr. Kovács Zoltán, Kepli Lajos országgyűlési képviselő urakat, Polgárdy Imrét a Veszprém megyei Közgyűlés elnökét, Steinbach Józsefet, a Dunántúli Reformárus Egyházkerület püspökét, Szabó János tisztelendő, Fauszt Gyula tiszteletes urakat, dr. Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem Rektorát, dr. Gál Zoltánt a Pannon Egyetem volt rektorát, Oberfrank Pált a Veszprémi Petőfi Szinház igazgatóját, Suha Annamáriát a Járási Hivatal vezetőjét, dr. Linczmayer Lászlót, városunk rendőrkapitányát, polgármester társaimat, Bálint Sándor alpolgármester urat, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző asszonyt, a megjelent képviselő hölgyet és urakat, az intézményeink vezetőit, és a sajtó képviselőit!

 Az újévi köszöntés elsősorban családi és közösségi hagyomány, de az idők folyamán a szokást átvették az intézmények is. Talán éppen ennek okán mondhatom: a köszöntés a Nagy Almádi Családnak szól, melynek tagjait most Önök képviselik.

Az óévből az újba való átmenetet a családoknál, barátoknál oldott jókedv jellemzi, s ma már nem jellemző, hogy a családfő a terített asztalnál mérleget vonna megvalósított és meg nem valósított terveikről, eredményeikről. Ez így is van rendjén, hiszen egy aktuálisabb napon bizonyára megteszik ezt. Szükség is van rá, mert a XXI. század a racionalitás kora, amikor a tervszerűség, a beosztás elengedhetetlen annak érdekében, hogy hosszabb távra észszerűen tudjunk tervezni, sőt: bekalkulálni nem várt kiadásokat is.

Mi az Önök megbízásából képviselők és hivatalnokok is hasonlóan vagyunk. Egy nagyobb kassza ki- és bemenő forgalma felett gazdálkodunk. Mégpedig szigorúan. Bizonyára emlékeznek Önök is arra az időszakra, amikor mindenféle kölcsönökből, hitelekből számos önkormányzat került az eladósodás küszöbére. Büszkén mondhatom, Almádi esetében ez nem így volt. Tudtuk, mikor, s mennyit kell húzni azon a bizonyos nadrágszíjon. Elhihetik, nem volt könnyű, mert bizony sokszor nyílt a polgármester ajtaja, s az érkező ilyen vagy olyan célra pénzt, támogatást kért. Nem tagadom, a legtöbb esetben jogosan. Ám ha el is küldtünk valakit, kerestük egy későbbi megoldás lehetőségét. Így volt ez 2018-ban is, s akik tavaly nem kaptak, nem kaphattak támogatást, idén talán nagyobbak az esélyeik. Persze ne higgyék, hogy 2019-ben nagyságrendekkel több pénzből gazdálkodhatunk. Erről majd a beszámolóm második részében ejtek szót.

A városvezetés azonban jó gazda akar lenni, s úgy érzem, erre a feladatára a továbbiakban is alkalmas lesz. Ehhez azonban elengedhetetlen az Önök támogatása, de megértése is; elengedhetetlen a korrekt együttműködés.

Naivitás lenne akképp gondolkodnom, hogy az előbb említett együttműködést Almádi minden polgárától megkapom, megkapjuk. Lesznek kerékkötőink is, de én úgy vélem, tisztességes párbeszéddel, meggyőzéssel, példamutatással az Almádit építők mellé állíthatók ők is. Ugyanakkor a bennünket jó szándékkal bírálókat is meg kell hallgatnunk, hiszen más-más szemszögből ugyanazt nézve igenis konszenzusra lehet jutni.

Ezelőtt egy évvel ekképp fogalmaztam: „a polgármesteri beszámoló nem dicsekvés, nem panaszkodás, hanem tények kicsit ugyan hosszú, de nem kozmetikázott sora”. Másképpen: tényeké, melyeken változtatni már nem lehet. Ezt tiszta lelkiismerettel vállalom ma is. És e mögött nemcsak a polgármesteri esküm, hivatástudatom – de nagyon jelentős mértékben –városom szeretete is ott van.

Itt, Almádiban régi hagyomány, hogy ezen a fogadáson beszámolunk a mögöttünk álló esztendőről, s ismertetjük terveinket a következő 12 hónapra. Számokat, adatokat fognak hallani, sikeres pályázatokról, közterületek felújításáról lesz szó. Ezek a korábban már említett tények, melyek mögött azonban az aktaszámokon túl nevek is vannak. Tervezőké, Osztályvezetőké, beosztottaké, szakembereké, akik rendre végrehajtották azt, amit Almádi érdekében tenniük kellett. Ez a dolguk – mondhatja bárki –, miért is járna érte köszönet? Úgy érzem, mégis jár. Mint ahogy városunk minden polgárának jár köszönet azért, mert a kötelességét magas színvonalon teljesítette. És ez az a magas színvonal az, ami Balatonalmádit ismét előbbre vitte. Lehet, hogy kinek-kinek van hiányérzete, elvárása. Egyet kell értenem velük, hiszen éppen az újabb és újabb elvárások viszik tovább a fejlődést. Hiszem, hogy 2019-ben szép számmal lesznek új elvárások, melyekre 2020 januárjában, mint elvégzett feladatokra gondolhatunk majd vissza.

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Nézzük akkor most közösen, mi is került a 2018. év mérlegének serpenyőjébe, mennyire tudtunk megfelelni közös elvárásainknak.

Pontos számok még nem állnak a rendelkezésünkre, de az országos trendekhez hasonlóan Balatonalmádiban is rekordokat döntögettek a turizmus adatai. Az elmúlt tíz év legnagyobb vendégéjszaka számát könyvelhettük el 2018-ban.

A fürdő és strand szolgáltatás terén 10%-os bevétel növekedést realizáltunk.

Nézzük a fejlesztéseket!

Az elmúlt évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadék vizei miatt fokozott figyelem fordult a városi csapadékgyűjtő rendszer felújításának és bővítésének szükségességére. Az önkormányzat eredményes pályázatot nyújtott be a Vörösberényi Séd 71-es főút alatti szakaszának mederrendezésére. Az elnyert támogatás felhasználásával a kivitelezési munkák folyamatban vannak.

A DRV által készített, és a Képviselő-testület által jóváhagyott gördülő fejlesztési terv alapján, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által megvalósított útfelújítással összhangban a szolgáltató elkészíti a Petőfi Sándor út és a Baross Gábor utca egy-egy szakaszának ivóvíz-hálózat rekonstrukcióját. Hasonló rekonstrukciós munkák készültek el, illetve fognak elkészülni a közeljövőben a káptalanfüredi Árnyas utcánál, és később a Neptun utca és Véghely utca nyomvonalán.

Az országos közutak vonatkozásában örömmel adok tájékoztatást a Veszprémi út felújításáról, melynek során az év tavaszáig megújul az út burkolata a település még hiányzó belterületi szakaszán is.

A műszaki szükségesség és a lakossági elvárások messze meghaladják az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit a helyi közúthálózat részét képező, meglehetősen rossz állapotú lakó- és gyűjtőút hálózat felújítása esetében. Ennek ellenére részben pályázaton elnyert támogatásból, részben saját költségvetési forrásból történtek útépítések, útfelújítások. Az önkormányzat adósságkonszolidációban nem részesült településként sikeresen pályázott a Bajcsy-Zsilinszky, a Móra Ferenc utca, a Szent Imre herceg utca egy-egy szakaszának burkolatfelújítására, valamint a Venyige utca, a Remeteköz és az Egri József utca egy szakaszának burkolatépítésére. Ezeken túl az önkormányzat saját költségvetési forrásából elkészítette a Kőbánya utca, az Akácfa utca, a Platán utca, a Bartók Béla utca valamint a Szorosi utca egy-egy szakaszának burkolatépítését, továbbá a Rezeda utca és a Temető utca burkolatfelújítását. Útépítési együttműködés – önerős útépítés – formájában épül meg a Bornemissza utca burkolata.

A Panoráma kerékpárút tovább építésére önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében. A beruházás részben önálló kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként valósult meg a volt töltés nyomvonalán. A Balatoni bringakörútra a Közlekedési Koordinációs Központ készített fejlesztési javaslatot, amely európai uniós források felhasználásával fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által lebonyolítandó központi projekt részeként. A tervezési munkák megkezdődtek.

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legnagyobb beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja majd a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületeket. A sikeres közbeszerzést követően januárban elkezdődhetnek az építési munkák.

Néhány éve európai uniós támogatással megvalósult a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszárnyának energetikai korszerűsítése. A kollégium épületrész energetikai korszerűsítésre ugyancsak sikeresen nyújtottunk be pályázatot. A pályázaton elnyert támogatással a településképet is javító nyílászáró cserén és homlokzati szigetelésen túl a fejlesztés részeként kazáncserére és napelemek telepítésére is sor került, a gimnáziumi szárnyhoz hasonló módon. Sajnálatos módon itt is jelentős saját erő többlet biztosítása vált szükségessé.

A Városháza energetikai korszerűsítésére benyújtott ugyancsak eredményes pályázat a homlokzati nyílászárók cseréjére és a homlokzat hőszigetelésére is kiterjed. Az idei év folyamán megújulhat a városképi szempontból is meghatározó épület.

Szintén európai uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Vörösberény, Ady Endre utca 2. szám alatti épület egészségügyi alapellátás célú átalakítására. A pályázaton elnyert támogatással és jelentős mértékű saját erő felhasználásával a meglévő gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat mellé - a posta megtartása mellett – ebbe az épületbe került áthelyezése a vörösberényi felnőtt háziorvosi rendelő is.

Elsődlegesen turisztika célokat szolgál, de településképi szempontból is meghatározó jelentőségű fejlesztés a Wesselényi strand rekonstrukciója, amely több ütemben valósul meg. Egy újabb fejlesztési ütemet jelent a strand nyugati felének tervezett hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. A projekt részeként egy csúszdapark, egy homokos pálya, egy parti italbár és egy Vizi színpad létesülne. A költségnövekedés miatt, elképzelhető, hogy késik és csak jelentős műszaki tartalom csökkenése mellett lehetséges a projekt megvalósítása.

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein belül egy kisebb sportpark épült a Mólóhoz közeli játszótér mellett. Az állami beruházáskánt megvalósult fejlesztés ingyenesen, a fenntartási kötelezettség vállalása mellett került az önkormányzat tulajdonába.

A Balatonalmádi Sportegyesület beruházásában valósul meg az élőfüves és műfüves labdarúgópályát és öltözőépületet magába foglaló új sporttelep Lozsánta térségében, az önkormányzat által megvásárolt, és térítésmentesen biztosított ingatlanon. Az Egyesület által összegyűjtött támogatáshoz az önkormányzat jelentős önrésszel járul hozzá. Ezen túlmenően az önkormányzat beruházásában épülnek a sporttelepet kiszolgáló közművek és utak.

Állami támogatás felhasználásával sikerült visszavásárolni a város számára mai fogadásunk helyszínét a volt magtárépületet. Az elnyert támogatás fedezetet biztosított kisebb felújítási munkákra is. A támogatáson felül jelentős önkormányzati ráfordítás mellett sikerült elérni azt, hogy a műemlék épület az elmúlt időszakban otthont adott számos kulturális és turisztikai rendezvénynek a Vörösberényi Programok 2018 rendezvény sorozat keretében.

A Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba került a szintén műemlék volt kolostorépület, amely a volt magtárépülettel együtt értékes eleme lakókörnyezetünknek. Az épület felújítására és kulturális célú hasznosítására kötelezettséget vállalt az önkormányzat. E kötelezettség teljesítésének feltételét az önkormányzati költségvetési forrás mellett állami támogatás is biztosítja. Itt szeretnék köszönetet mondani az épületegyüttes megszerzésében és az anyagi források előteremtéséhez nyújtott segítségért Kerényi Imrének, aki sajnos már nem lehet velünk, illetve dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnknek!

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

A 2019-es év városunk, és hazánk életében jelentős eseményeket tartogat. A fejlesztéseink megvalósítása mellett áprilisban ünnepeljük Balatonalmádi várossá nyilvánításának 30 éves évfordulóját. Arról sem felejtkezhetünk el, hogy az idén kétszer is választunk. Tavasszal az uniós, ősszel pedig az önkormányzati választások keretében. Bár a közélet és politika iránt egyre többen éreznek közönyt, vagy ellenszenvet, de mindenkinek tudnia kell, rajtunk választópolgárokon múlik, milyen lesz a jövőnk, kik kapnak fel­hatalmazást arra, hogy képviseljék Magyarországot az Unióban, illetve pol­gármesterként és önkormány­zati képviselőként Balatonalmádi jövőjéért dolgoz­hassanak.

 

Kívánok mindannyiunknak bölcs döntéseket, eredményekben, sikerekben bővelkedő úl esztendőt!

A balaton.vehir.hu saját cikkei és fotói: minden jog fenntartva!