Okkal vágták ki a fákat a tobruki strand előtt

balaton.vehir.hu 2020. 04. 04. 13:12

Balatonfűzfő, 2020. április 04. szombat - Szerkesztőségünk 2020. április 02-án az alábbi kérdésekkel kereste meg Szanyi Szilviát, Balatonfűzfő polgármesterét:

 Tisztelt polgármester asszony, kedves Szanyi Szilvia!

A felvételek 2020. április elsején készültek

Korrábbi állapot a google térkép szerint
 
Szerkesztőségünkbe 2020. április elsején, hírportálunk olvasói fotókat juttattak el, amelyeken jól látszik, hogy a balatonfűzfői, Tobruki strand előtti területen, a parkolóban az összes fát kivágták.
 
Ezúton kérjük, hogy az alábbi kérdéseket megválaszolni szíveskedjen:
 
-Kik és mikor és miért vágták ki a fákat, megtörtén-e előzetesen a fák vizsgálata, mit állapítottak meg, kik végezték, hány darab fát érintett a kivágás, ki a tulajdonosa az említett területnek és végezetül mi lesz a terület további sorsa, ez az ön egyéni vagy közösen, a képviselő testülettel hozott döntés volt?
 
Megköszönve megtisztelő válaszát.
 
Szanyi Szilvis polgármester asszony 2020. április 04-én az alábbi válaszokat és fotókat juttatta el szerkesztőségünkbe:
 

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Kedves László!

A Tobruki strand parkolójában kivágásra került fákat a TTKPB bizottság megtárgyalta és egyhangúlag úgy döntött, hogy

Jegyzőkönyv kivonat a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság 2020. február 12-i rendes, nyilvános bizottsági üléséről

6. A Tobruki Strand előtti nyárfák kivágásának engedélyezése

Dr. Soós Gábor elnök köszöntötte Sümegi Imre szakértőt.

Dr. Soós Gábor elnök megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még kérdés, vélemény, javaslat?

Más kérdés, vélemény javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal támogatott.

23/2020. (02.12.) TTKPB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tobruk Strand előtti önkormányzati területen található nyárfák kivágásával foglalkozó előterjesztést.

A Képviselő-testület az élet-és vagyonbiztonság és a baleset-megelőzés messzemenő figyelembe vétele alapján jóváhagyja a szakértői véleményben felsorolt nyárfák vegetációs időszak előtti kivágását. A felmerülő költségek fedezetét az éves költségvetés jóváhagyása során biztosítani szükséges.

Felelős: Dr. Takács László jegyző

Határidő: folyamatos

A Testület is tárgyalta többször is az ügyet majd 02.18-án az alábbi döntést hozta egyhangúlag.

10. A Tobruki Strand előtti nyárfák kivágásának engedélyezése

Szanyi Szilvia polgármester kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a bizottsági javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatott.

46/2020. (02.18.) Kt. határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tobruk Strand előtti önkormányzati területen található nyárfák kivágásával foglalkozó előterjesztést.

A Képviselő-testület az élet-és vagyonbiztonság és a baleset-megelőzés messzemenő figyelembe vétele alapján jóváhagyja a szakértői véleményben felsorolt nyárfák vegetációs időszak előtti kivágását. A felmerülő költségek fedezetét az éves költségvetés jóváhagyása során biztosítani szükséges.

Felelős: Dr. Takács László jegyző

Határidő: folyamatos

Az előzményekről annyit, hogy két szakértőt is kihívtam a fák vizsgálatához. Az egyik a Környezetvédelmi Hatóság erdésze volt. Mind ketten azt állapították meg, hogy veszélyesek a fák. Ez több tényezőnek is köszönhető, mely elolvasható a mellékelt szakértői anyagban.
Meghirdettem egy lakossági fórumot is a helyszínre, ahova mindenki eljöhetett és meghallgathatta a szakértőt.
A Bizottsági ülésre is meghívtam a szakértőt. Ez az Önkormányzat nyilvános felvételén visszanézhető.
Balatonfűzfőn az én engedélyemmel csak úgy vágható ki fa, ha személyesen megnéztem.

Tisztelettel,

Szanyi Szilvia

A mellékelt fényképek:
 

 

Csatolt dokumentmok:

 

 

Részlet a 35 oldalas dokumentumból

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 18-án (kedden) 16 óra 00 perckor kezdődő, a Városháza „Kompolthy termében” tartott rendes, nyilvános ülésén.

Jelen voltak: Szanyi Szilvia polgármester
Erdősi Gábor képviselő
Gál Andrea képviselő
Keil Norbert képviselő
Lajkó Frigyes képviselő
Marton Béla képviselő
Dr. Soós Gábor képviselő

A testület 10. pontként tárgyalta a Tobruki strand előtti nyárfák kivágásának engedélyezését.

A balaton.vehir.hu saját cikkei és fotói: minden jog fenntartva!