Augusztus 20-i ünnep Alsóörsön

balaton.vehir.hu 2019. 08. 20. 22:36

Alsóörs, 2019. augusztus 20., kedd - Az ünnepi megemlékezés alkalmából Hebling Zsolt polgármester mondott beszédet.

 Hebling Zsolt polgármester ünnepi beszéde:

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Szeretettel köszöntöm Önöket augusztus 20-án, csodálatos Nemzeti Ünnepünkön!

 Isten éltesse Magyarországot születésnapján, s mindenkit, aki ma hálát ad érte, visszaemlékezve Szent István államalapító királyunkra, történelmünk legmeghatározóbb személyére , illetve felelősen gondolkodva tesz is hazánkért,annak jövőjéért.

Engedjék meg, hogy külön tisztelettel üdvözöljem testvértelepüléseinkről érkezett vendégeinket: Henning László alelnök urat, a Kovászna megyei tanács részéről, málnási barátainkat Székelyföldről: Simon György, Mihály Attila tanácsos urak, Kovács Atiila iskolaigazgató úr és nagytiszteletű Balla Barna lelkipásztor úr  vezetésével, valamint kalászi barátainkat a Felvidékről Balázs János polgármester úr, Gál Dusán , Ladányi Lajos képviselő urak vezetésével . Összetartozunk!

Továbbá köszöntöm az egyházi vezetőket: nagytiszteletű Kálmán Csaba református lelkipásztor urat és főtisztelendő Berkes Péter plébános urat, valamint Ferenczy Gáborné lovasi polgármester-asszonyt.

Hebling Zsolt

Fotó: Zórád Ferenc

Országalapítónk ünnepén a magyarság itt a Kárpát-medencében, és a világ minden szegletében,ahol magyar szó hangzik fel, a keresztény állam ezredéves fennállása előtt hajt fejet. Szent István határozott,egyértelmű, bölcs döntésének köszönhetjük népünk fennmaradását, aki alázattal, rendíthetetlen hittel és óriási elszántsággal szolgálta nemzetét, biztonságot és biztos jövőt adott erős, független országának Európa szívében.  Öröksége a ma is élő értékrend. Életműve, hogy felelősséget kell viselünk utódainkért, orientálni kell a következő nemzedékek tudatosságát,védelmeznünk kell életfeltételeit, amely nagy feladat, de kötelesség a mai ember számára.  Hiszen elődeink hagyománytisztelete és tettekben megnyilvánuló hazaszeretete vitte tovább első királyunk célkitűzését. Zivataros történelmünk során keresztény, európai értékeinket soha nem adtuk fel, sőt mi voltunk a védőbástyája is ezeknek.

Az előbbiekből adódóan együttélésünk legfőbb keretei: a nemzet, család, illetve a faluközösség is, összetartozásunk értékei: a hit, szeretet, hűség, a közösség erejének alapja pedig a munka.

„ Őseidnek szent hitéhez,nemzetednek gyökeréhez ne légy hűtlen soha! „  A 2006-os augusztus 20-i alkalmon felavatott ékes málnási ajándék,  székelykapunk felirata rövid, ám magvas gondolata sorsdöntő: megszabja az ünnep legfőbb üzenetét. S valóban, most is látjuk, hogy csak annak az országnak van jövője, amely betartja az idézetben foglaltakat. A jó Istennek hála, hazánknak van, de ez rajtunk is múlik,ha egy az akarat, Széchenyi István szavaival: „ Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”

Büszke vagyok rá, hogy magyar lehetek, ahol az imént említett keresztény értékrend szerint élünk és tevékenykedünk. Meggyőződésem, hogy kizárólag ez az egy irány létezik,amely helyes . S bár sok a feladat előttünk, és nagy a felelősség, de ma bíztató a jövő, ahogy ezredévvel ezelőtt is volt – áldott emlékű királyunknak köszönhetően!

Felemelő ünnepszentelést kívánok kedves mindnyájuknak, Isten éltesse Magyarországot születésnapján, s Önöket is, az egybegyűlt alsóörsi tisztelgő és tenni akaró közösséget!

A balaton.vehir.hu saját cikkei és fotói: minden jog fenntartva!