Balatonkenese sajtóreferenst keres

balaton.vehir.hu Forrás: balatonkenese.hu 2019. 01. 07. 11:21

Álláslehetőség Balatonkenesén, január 14-ig lehet jelentkezni.

 Balatonkenesei Város Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonkenesei Város Önkormányzata 

sajtóreferens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, vagy részmunkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– kommunikációs tervezés, stratégiai, tanácsadói anyagok készítése; – felkészítő anyagok készítése interjúkhoz vagy más szereplésekhez; – sajtókapcsolatok, médiamegkeresések kezelése; – sajtóanyagok készítése, sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések értékelése, sajtótanácsadás; – on-line kommunikációs feladatok elvégzése, weblap tartalomszerkesztése, új webkommunikációs csatornák tervezése, fejlesztése; – általános kommunikációs tanácsadás; – közvéleménykutatás, elemzés, értékelés készítése; – kommunikációs eszközök (nyomtatványok, fotók, filmek stb.) készíttetése, gondoskodás szakszerű terjesztésükről; – nyilvántartások vezetése és címlisták, adatbázisok kezelése; – reklámok, bemutatók, akciók szervezése; – protokoll-lista, illetve címlista összeállítása; – a polgármester által meghatározott kommunikáció és szervezés kapcsán felmerülő tevékenység ellátása; – a polgármesteri fogadóórák és lakossági fórumok megszervezése, az ezzel kapcsolatos tájékoztatók honlapon és az Önkormányzati Hírekben történő közzététele; – az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatokban közreműködés: egyeztetés, kapcsolattartás a Kulturális (közreműködés a testvérvárosi delegációk fogadásában, programjuk megszervezésében, stb.), az önkormányzat és intézmény vezetői szintű egyeztetésének koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • ECDL

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Önálló, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség.,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű fogalmazókészség, nagyfokú önállóság, jó probléma megoldó képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata.
 • Motivációs levél
 • Pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 14.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömör István polgármester nyújt, a 0688481087 111-es mellék -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenesei Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: áig/588/2018 , valamint a munkakör megnevezését: sajtóreferens.

Elektronikus úton Tömör István részére a hivatal@balatonkenese.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: , Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltató jogkör gyakorlója bírálja el, a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonkenese.hu honlapon szerezhet.

A balaton.vehir.hu saját cikkei és fotói: minden jog fenntartva!