Megújul a városháza

balaton.vehir.hu 2018. 09. 18. 13:48

Balatonfűzfő, 2018, szeptember 18., kedd - Hamarosan megújul a Balaton-parti város ikonikus városháza. Hírportálunk kérdéseire Marton Béla polgármester válaszolt.

 -Szemmel láthatóan több beruházás is zajlik Balatonfűzfőn. Felújítják a település egyik legmeghatározóbb épületét a városházát. Milyen munkálatokat takar a beruházás?

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2016. június 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Városháza energetikai korszerűsítésére, amelynek eredményeként 110.841.657 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázatán.

 

A kivitelezési munkálatok 2018. június 11-én kezdődtek meg. A beruházás tervezett műszaki átadás-átvételének időpontja 2018. november 30.

-Melyek a beruházás főbb műszaki paraméterei?

A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő Városháza (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. hrsz.: 1495/133) energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, nyílászáró csere) valósul meg.

Az épületegyüttes az 1920-as években épült, az akkori kor követelményeinek megfelelően. Azóta külső korszerűsítés nem történt, így a jelenlegi költségoptimalizált követelményszinttől minden szerkezet elmarad.

Az épület fűtési rendszerét az elmúlt években korszerűsítették. A megfelelő hatásfok eléréshez szükséges az épület fajlagos hőveszteségét csökkenteni utólagos hőszigeteléssel és nyílászáró cserével.

Az épület energetikai besorolása: GG (Átlagost megközelítő), káros anyag kibocsátása és működési költsége magas. Annak érdekében, hogy az üzemben tartás költségei csökkenjenek, szükséges a projekt megvalósítása. Szükséges továbbá azért, hogy az 1997-ben elfogadott kiotói-egyezmény alapján az üvegházhatású gázok (ÜHG) csökkentésének vállalásához hozzájáruljunk. A beruházás megvalósulásával az épület energetikai besorolása: DD (Korszerűt megközelítő).

 

A beruházás keretében megvalósulnak az alábbi tevékenységek:

-        Utólagos külső oldali szigetelés:

Az utólagos hőszigetelés a meglévő falazatra kerül. Az épület homlokképi kialakítását a pótlólagos hőszigetelése nem változtatja meg. A jelenlegi díszítőpárkányok a meglévő állapottal azonos megjelenéssel visszaállításra kerülnek. A projekt keretében kiépítésre kerül 16 cm-es Grafitpor adalékos EPS homlokzati hőszigetelés, és 24 cm üveggyapot padlásszigetelés.

-        Műanyag külső nyílászáró csere / korszerűsítés:

A külső elavult fa és fém anyagú nyílászárók cseréje történik korszerű, jó légzárású műanyag nyílászáróra.

Továbbá megvalósulnak az egyéb járulékos tevékenységek: külső díszpárkányok, ereszdeszkázat felújítása, párkányok felújítása, homlokzati színezések szigetelés nélküli felületeken.

Jelen projekthez szervesen kapcsolódik a Városháza tetőzetének felújítása, amelyre az önkormányzat 26.011.632 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.” című pályázatán.

A tető felújítása ebben a TOP pályázatban nem volt támogatható, ezért is indult az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, hiszen ennek köszönhetően hazai támogatásból korszerűsíthető az épület tetőzete és így az épület teljes egészében megújulhat. A projekt során megvalósul a tető azbesztmentesítése, felújítása, úgymint a héjazat, a fedélszék, az eresz-párkány, támogatva tartószerkezeti ellenőrzéssel. Felülvizsgálatra kerül a villámvédelmi levezető rendszer is. Az energetikai korszerűsítés kiterjed a zárófödém hőszigetelésére, valamint megújuló energiaforrás, napenergia hasznosítására 15 kW nominális teljesítményű napelemes rendszer kiépítésével.

 

A Városháza fejlesztésének célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása a fűtési energia felhasználásának területén. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak az indokoltságát alátámasztja, hogy a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve – a statisztikai adatok szerint – valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban, mely alól ez az épület sem kivétel.

Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.

Konkrét cél az épület hőtechnikai adottságainak javítása, fajlagos hőveszteségek csökkentése utólagos hőszigeteléssel, padlás-szigeteléssel, külső nyílászárók cseréjével az energia felhasználás csökkentése és költségmegtakarítás.

Az energiatakarékos, korszerű technológiák alkalmazásával és a betervezett anyaghasználattal az üzemeltetési költségek jelentékeny csökkenésével számol az önkormányzat.

-Az átadást követően milyen további beruházásokkal találkozhatunk majd Balatonfűzfőn?

A városvezetés fontosnak tartja az intézmények energetikai korszerűsítését, a következő épület a Művelődési Központ felújítása, amelynek keretében külső oldali szigetelés, külső nyílászárók cseréje, napelemes rendszer telepítése, a fűtésszabályozás és a légtechnika korszerűsítése történik.

A balaton.vehir.hu saját cikkei és fotói: minden jog fenntartva!