Hagyományos újévi köszöntő Balatonalmádiban

balaton.vehir.hu 2018. 01. 06. 21:43

Január 6-án, szombaton tartották a Balaton-parti település hagyományos rendezvényét a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár színháztermében, a Grácia Hegedű trió fergeteges koncertjével.

 

A megjelent vendégeket Keszey János polgármester köszöntötte, aki ünnepi beszédében részletesen beszámolt az elmúlt év sikereiről majd vázolta a 2018-as feladatait és célkitűzéseit. A polgármester teljes beszéde az alábbiakban olvasható!

 

Dr. Kontrát Károly a térség országgyűlési képviselője gratulált a település sikereihez, a nyertes pályázatokhoz. Kiemelte, hogy a siker a közös munka eredménye, amire méltán büszkék lehetnek az almádi polgárok. A tavalyi év azért is kiemelkedő a város történetében, mert a város kormányzati segítséggel megvásárolhatta a Magtár és Kolostor épületeket, amelyek hosszú távon biztosítani fogják a település kiemelkedő szellemi és kulturális életét, amihez garancia Kerényi Imre támogatása. A kormány mintegy ötszáz millió forinttal támogatja az épületek felújítását és működését. Talán az elmúlt év egyik kiemelkedő eseménye volt az Emlékkút felavatása Vörösberényben, ami országos figyelmet irányított Balatonalmádira, köszönet érte Veszeli Lajos festőművésznek a szervezésért – fogalmazott az államtitkár.

A beszédeket és a koncertet követően Bálint Sándor alpolgármester pohárköszöntőjében a 2018-as évben a szeretet és a békesség fontosságára hívta fel a figyelmet.

A rendezvényen számos közjogi méltóság, a környező települések polgármesterei és intézményvezetői voltak jelen.

 

Keszey János polgármester ünnepi beszéde:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a 2018-as újévi fogadásra.

Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem: dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnket, dr. Kovács Zoltán államtitkár urat, Kepli Lajos országgyűlési képviselőt, Polgárdy Imrét a Veszprém megyei Közgyűlés elnökét, Steinbach Józsefet, a Dunántúli Reformárus Egyházkerület püspökét, Szabó János tisztelendő, Fauszt Gyula tiszteletes urakat, dr. Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem Rektorát, dr. Gál Zoltánt a Pannon Egyetem volt rektorát, dr. Linczmayer Lászlót, városunk rendőrkapitányát, polgármester társaimat, Bálint Sándor alpolgármester urat, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző asszonyt, a megjelent képviselő hölgyet és urakat, az intézményeink vezetőit, és a sajtó képviselőit!

Régi tradíció, hogy ezen a fórumon egyfajta mérleget vonunk a mögöttünk álló esztendőről, s fölvázoljuk terveinket a következő évre. Lehet, hogy vannak közöttünk, akik szerint felesleges adathalmazokat, történéseket felidézni, hiszen azok egy része egészen bizonyosan ismert önök előtt. Miért is nem emeljük már most koccintásra a pezsgőspoharainkat? Ennek több oka is van: a hagyományok is köteleznek bennünket arra, hogy fenntartsuk, éltessük, gyarapítsuk azokat. Aztán meg az is, hogy ebben a formában a maga egységében, áttekinthetőbben hallhatják, illetve a városi lapban olvashatják ezt a beszámolót, amely nem dicsekvés, nem panaszkodás, hanem tények kicsit ugyan hosszú, de nem kozmetikázott sora. Úgy is mondhatnám: hiteles. Hiszen választóink, Almádi polgárai éppen ezt várhatják el tőlünk: a hitelességet. Remélem, nem hangzik patetikusan, de erre tettük polgármesteri és képviselői eskünket.

Az előbb dicsekvést és panaszkodást említettem. Nem mond ez ellent annak, hogy szép számmal vannak örömeink, melyekre büszkék lehetünk, szép számmal vannak nyertes, sikeres pályázataink; mi több: ajándékaink, melyekre titkon vártunk. És köszöneteink, melyeket a különböző fórumokon már elmondtunk. Csak egyetlen példát kiragadva a sok közül: miénk lett a magtár épülete. De bontsuk bátran kétfelé a bevezetőben már említett tények vizsgálatát: Almádi történelemkönyvébe a száraz adatok kerülnek majd be, ezeket őrzik majd az újságcikkek, krónikák. A másik az érzelmi része. Nincs olyan polgármester, aki egy-egy okirat, határozat, átadás aláírása után becsukná a dokumentumot, s föltenné a polcra, elküldené az irattárba. Higgyék el, hisz a látszat ellenére mi, városvezetők is érző emberek vagyunk, nekünk is melengeti a keblünket, ha gyarapodunk. Akár családunkkal, akár barátainkkal vagy csak magunk visszamegyünk például az átadott szoborhoz, végigsétálunk a megújított járdán, beleszagolunk az új park illatába, elvisszük unokáinkat a játszótérre, azt hiszem az ilyen események után mondhatjuk: jó almádi polgárnak lenni!      

Nos, tehát ami a magunk mögött hagyott évet illeti: minden ciklusra, évről-évre átgondolt tervvel készülünk, készültünk. Így volt ez 2016-ban is, amikor fölvázoltuk a 2017-es esztendőt. Ebben a munkában – a kormányzat, a hivatali apparátus elvárásai mellett – mindig számíthattunk dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk segítségére, másrészt a város lakossága, nyaralótulajdonosok, civil szervezetek kívánságaira, ötleteire, javaslataira. Köszönet jár érte, hiszen a városépítés kemény, céltudatos munka, mely közös erőt követel meg. Úgy látom, ez a közös erőfeszítés, akarat, sőt még a jóindulatú bírálatok - melyek rávilágítottak egy-egy gyengébb pontunkra – is meghozták gyümölcsüket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nézzük akkor most közösen, mi is került a 2017. év mérlegének serpenyőjébe, mennyire tudtunk megfelelni közös elvárásainknak.

Hazai forrásból nyert vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat a fenntartásában működő strandok felújítására. E projekt részeként egyebek mellett épületek, burkolatok felújítása, kabinsor építése, eszközök beszerzése, térvilágítás és térfigyelés valósult meg a támogatásból: a Wesselényi strandon 37.8; Budataván 35.5; Káptalanfüreden 40.7 millió forint értékben.

2017. évben folytatódtak a parképítések, felújítások. Az idegenforgalmi szezon előtt elkészült a Hadak útja melletti park felújítása, valamint a Budatava tömb-belső környezetének rendbetétele. Sor került a Park utcában található játszótér árnyékolására is. Az év végén a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében a Szent Erzsébet ligeti játszótér mellett sportpark építése valósult meg. A sportpark a játszótérre érkező családok, illetve a mellette elhaladó Balatoni Bringakörútnak köszönhetően a városon áthaladó kerékpárosok számára is aktív sportolási lehetőséget biztosít.

 A turisztikai főszezon kezdete előtt megtörtént a Szent Erzsébet liget közvilágítási hálózatának korszerűsítése, továbbá hálózat bővítés valósult meg a Balatonfűzfői út egy szakaszán, napelemes kandeláberek telepítésével.

Gyökeres változás történt az ivóvízellátást és a szennyvízcsatorna szolgáltatást magába foglaló viziközmű szolgáltatásban. Az e feladatot ellátó önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon július 1-i hatállyal a törvény erejénél fogva a Magyar Állam tulajdonába került. Ezzel az önkormányzat ellátási felelőssége is megszűnt. A viziközművek fenntartásának és fejlesztésének kötelezettsége is az államra szállt. E kötelezettség részeként várhatóan európai uniós támogatás és hazai források bevonásával fog bővülni a szennyvízcsatorna hálózat a még hiányzó belterületi szakaszokon.

Az országos közutak vonatkozásában jó hír, hogy a közútkezelőjétől kapott tájékoztatás szerint várhatóan az első ütemben a nyári szezonig megújul a Veszprémi út burkolata a település külterületi, majd második ütemben a teljes belterületi szakaszon egyaránt. A felújítás tervei készülnek, melyekhez kapcsolódóan újabb gyalogátkelőhelyek kiépítésének lehetőségét vizsgálja önkormányzatunk.

Városunk az adósságkonszolidációban nem részesült településként sikeresen pályázott a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Móra Ferenc és a Szent Imre utca egy-egy szakaszának burkolat felújítására, valamint a Venyige utca, a Remeteköz és az Egri József utca egy szakaszának burkolatépítésére.

A Balatoni bringakörút fejlesztése európai uniós források felhasználásával fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által lebonyolítandó központi projekt részeként. A tervezési munkák megkezdődtek. A Panoráma kerékpárút továbbépítésére önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be 265 millió forint vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében. A kiépített kerékpárúthoz csatlakozva részben önálló kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként fog megvalósulni a volt töltés nyomvonalán. A tervezési munkák itt is folyamatban vannak.

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legnagyobb beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja majd a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületeket is. Erre a célra 593 millió forint támogatást nyert Önkormányzatunk. Az egyik kiváltandó épület a főzőkonyha megtartása mellett helyet adhatna majd a bölcsödének, melyre ugyancsak pályázatot nyújtottunk be.

Néhány éve megvalósult a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszárnyának korszerűsítése. A kollégiumi épületrész energetikai korszerűsítésére is sikerrel pályázott önkormányzatunk. Az elnyert támogatással a nyílászáró cserén és homlokzati szigetelésen túl, a fejlesztés részeként kazáncserére és napelemek telepítésére is sor kerül a gimnáziumi szárnyhoz hasonló módon. Az elnyert támogatás 142 millió forint.

Sikeresen pályáztunk a Vörösberény, Ady Endre utca 2. szám alatti épület egészségügyi alapellátás célú átalakítására. Az 59,9 millió forint támogatással és jelentős mértékű saját erő felhasználásával a meglévő gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat mellé - a posta megtartása mellett - ebbe az épületbe kerül áthelyezése a vörösberényi felnőtt háziorvosi rendelő is.

Turisztika célokat szolgál a Wesselényi strand nyugati felének tervezett hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyertünk a 32,8 millió saját forrás mellé 150 millió forintot. A projekt részeként egy csúszdapark, egy homokos pálya és egy parti italbár létesül.

Sikerült visszavásárolni a város számára a vörösberényi volt magtárépületet. A műemlék épület otthont adhat számos kulturális és turisztikai rendezvénynek. A Belügyminisztériumtól kapott 120 millió forint támogatás fedezetet biztosít kisebb felújítási munkákra is.

A Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba került a volt kolostorépület, amely a magtárépülettel együtt értékes eleme lakókörnyezetünknek. Az épület felújítására és kulturális célú hasznosítására kötelezettséget vállalt az önkormányzat. Már folynak a Vörösberényi program című projekt előkészítési munkái Kerényi Imre közreműködésével.

Összefoglalva és számszerűsítve 2017-ben a különböző pályázatokból majd 2 milliárd forintot nyert önkormányzatunk fejlesztési célokra. Dicsekvés nélkül kijelenthetem, hogy az elmúlt évet a „bő esztendők” közé sorolhatjuk, ahol a város összességében gyarapodni, a helyi közösség erősödni tudott. Más megközelítésben azt is mondhatjuk, hogy az előkészítés, a tervezés éve volt az elmúlt esztendő. Természetesen rengeteg munka maradt a következő időszakra is, főleg ha a pályázataink megvalósítására gondolok, nyugodtan kijelenthetem, hogy az új esztendő az építkezés és a fejlődés éve lesz.  Nagyon bízom abban, hogy a közelgő kampány hangulata, a választások eredménye, és úgy általában az előttünk álló év nem térít el minket a jó iránytól, és legalább ilyen elégedetten nézhetünk majd vissza 2018-ra is!

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Meghívottak!

 Végül szeretnék köszönetet mondani Önöknek, és azoknak is, akik egész évben annyit munkálkodtak azon, hogy Balatonalmádiban jó legyen élni. Ezt az alkalmat is kihasználva mégegyszer szeretném megköszönni dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnknek a Város fejlődéséhez nyújtott segítségét!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek, a városunkhoz kötődő, velünk szimpatizáló embereknek és magunknak is együttműködő partnereket az új esztendőben városunk további fejlődése érdekében!

A balaton.vehir.hu saját cikkei és fotói: minden jog fenntartva!